Pierwszy taki program w Polsce! 

BLOK METODYCZNY


Wykłady/warsztaty psychodietetyczne z zakresu psychologii, dietetyki i nauk pokrewnych


BLOK DOŚWIADCZENIE WŁASNE


● Trening interpersonalny

● Psychodietetyczny rozwój osobisty

● Praca z ciałem w praktyce

● Psychodietetyczny genogram przyszłości

● Zrób swój kawałek psychodietetyczny- sesje indywidualne z psychodietetykiem


BLOK PRAKTYCZNY


● Zostań trenerem warsztatów psychodietetycznych

● Superwizja psychodietetyczna indywidualna

● Superwizja psychodietetyczna grupowa z elementami sesji z pacjentem


BLOK BIZNES


Warsztaty budowania marki i wpływu kolorów osobowości na komunikację biznesową z pacjentemSesje, które prowadzą uczestnicy przez cały czas trwania Studium są poddawane superwizji indywidualnej i grupowej. Dzięki temu uczestnicy na bieżąco otrzymują informacje o postępach oraz o tym, na czym powinni się koncentrować prowadząc sesje psychodietetyczne. Dlatego nasz program wybierają osoby, którym zależy na informacji zwrotnej na temat tego, jak prowadzą swoich pacjentów i na co powinny zwracać uwagę. Celem tego modułu jest przygotowanie uczestników do korzystania z technik i narzędzi oraz samodzielnego prowadzenia sesji. Program obejmuje zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy ćwiczą prowadzenie sesji, stosowanie narzędzi oraz planowanie i prowadzenie procesu psychodietetycznego.Dokładny Program zajęć: