Obejrzyj prezentację Naszej oferty w pigułce

Pierwszy taki program w Polsce! 

Zobacz dokładny Program zajęć:

 
 

 

Czas trwania i organizacja nauki 

 Liczba zjazdów:

 11

Łącznie ilość godzin:

184h

Ilość nauki:

11 miesięcy

Cykl zajęć:

Sobota – Niedziela

Godziny zajęć:

Sob. 9-16:15, Nd. 9-16:15.

Zjazdy będą realizowane raz w miesiącu.

Uwzględnione są przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Trening Interpersonalny jako integralna część programu

W czasie treningu prowadzonego przez psychoterapeutę oraz trenera warsztatu psychologicznego, uczestnicy mają możliwość doświadczyć i zrozumieć role grupowe. Jednocześnie formuje się grupa jako taka: powstaje zespół indywidualistów, wspólnotowców, złączonych przeszłością bądź demokratycznych centralistów. Trening interpersonalny to propozycja niezwykle atrakcyjna zarówno dla tych, którzy zamierzają poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o sobie.


Dzięki intensywnej pracy skoncentrowanej na zrozumieniu dynamiki pracy grupy i funkcjonowania ludzi w grupie, uczestnicy zwiększają swoje kompetencje osobiste i społeczne, które mogą wykorzystać:

– do świadomego budowania relacji osobistych i zawodowych;

– do budowania własnego autorytetu w grupie;

– w asertywnym prezentowaniu własnego zdania;

– w prowadzeniu trudnych i wymagających emocjonalnie spotkań indywidualnych z pracownikami, pacjentami czy przełożonymi.


Efekty uczestników treningu interpersonalnego:

– rozwiną umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów działania;

– zwiększą empatię wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych;

– rozwiną umiejętności wyrażania myśli i uczuć;

– zwiększą świadomość sposobu wchodzenia w relacje z innymi;

– pogłębiają rozumienie swojego wpływu na innych;

– rozwiną umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, pogłębiają świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.


Warunki zaliczenia i uzyskania dyplomu

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego obejmującego zagadnienia z każdego przedmiotu Studium.

3. Zaliczenie Studium Przypadku pod opieką superwizora psychodietetycznego.

4. Doświadczenie własne- spotkania indywidualne z psychodietetykiem lub psychoterapeutą oraz zaliczenie wszystkich godzin superwizji psychodietetycznej.

5. Poprowadzenie wśród uczestników jednego fragmentu warsztatu psychodietetycznego. 

Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia znajdziesz w regulaminie