Cena zawiera:

Zajęcia dydaktyczne
Superwizja indywidualna i grupowa
Spotkania indywidualne z psychodietetykiem lub psychoterepautą
Materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe
Uczestnictwo w programie Synergysystem

Dane do przelewu:

Rymkiewicz System Academy
44 1090 1522 0000 0001 3277 4031

(w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz tytuł Studium Psychodietetyki i zaburzeń odżywiania/ nr raty)

Dofinansowania

1. Otwierasz działalność? Złóż wniosek o dofinansowanie działalności na nasze szkolenie.

2. Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Nawet do 80% dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

Jesteśmy w trakcie formalności związanych z uzyskaniem aprobaty PARP i wpisu do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe.

Informacje o instytucjach dofinansowujących w danym województwie znajdziecie pod linkiem (zakładka Dofinansowanie):


3. Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi projekt

“Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).

Możliwość sfinansowania kosztu edukacji w wysokości do 7 tys. zł. Wymagany wkład własny w wysokości 10% wartości dofinansowania.

Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.


4. Pożyczki na kształcenie- nieoprocentowana pomoc zwrotna

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne.


Szczegółowe informacje: